X
Ugrás a kosárhoz
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Elküld
Vásárlási feltételek és szabályzat

Általános Vásárlási Feltételek

A jelen honlapot a Xentury Kft., mint szerződött partnerei megbízottja és képviselője, a szerződött partnerei tulajdonát képező termék, illetve a szerződött partnerek által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együtt: “Szolgáltatás” vagy “Ajánlat”) értékesítése érdekében működteti.

1. Az Általános Vásárlási Feltételek célja

Az Általános Vásárlási Feltétek (a továbbiakban: “ÁVF”) célja, hogy meghatározza a Xentury Kft., mint a www.gruppi.hu alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, egyben mint szerződött partnerei megbízottja és meghatalmazottja (továbbiakban: “Szolgáltató”), a Szerződött partner és a Szolgáltatás Felhasználója (továbbiakban: “Felhasználó”) közötti jogviszonyt, illetőleg annak tartalmáról egyúttal jelen ÁVF útján tájékoztassa a Felhasználót. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a honlapon megjelenő Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató szerződött partnerei szerződést kötöttek és megbízták Szolgáltatót arra, hogy nevükben a jelen ÁVF alapján a Szolgáltatások értékesítésének elősegítsége érdekében ajánlataikat, hirdetéseiket megjelenítse, így a jelen ÁVF-ben foglalt, szerződött partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes szerződött partnerek meghatalmazottja teszi közzé. Mindezek alapján a jelen ÁVF alapján és tartalma szerint szerződés a szerződött partner (a továbbiakban, mint “Szerződött partner” vagy “Vállalkozás”) és a Felhasználó között jön létre. (Vállalkozás és Felhasználó a továbbiakban együtt: “Felek”) A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy az ÁVF –ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁVF célja továbbá, hogy meghatározza, és szabályozza az alapvető adatvédelmi kérdéseket, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülnek. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a honlap működéséről a honlap azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

2. Az ÁVF hatálya

Az ÁVF kiterjed valamennyi a honlap által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett ‘Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. A Felek megállapodnak, hogy az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

3. A honlapon használt alapfogalmak

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem gombra kattintva
Regisztráció: felhasználói fiók létesítése, az egyszerűbb vásárlási folyamat céljából
Szerződött partner vagy Vállalkozás: a honlap által közzétett ajánlatok biztosítója, tulajdonosa. Az egyes Vállalkozások neve, székhelye, üzleti tevékenységének helye, panaszkezelési címe, e-mail címe az egyes Vállalkozás által biztosított ajánlatoknál feltüntetett linkről érhetők el.
Honlap: a Gruppi.hu
Vásárlások száma: Az adott ajánlatból aktuálisan értékesített mennyiség.
Közösségi kedvezmény: Az a vásárlószám, amely felett már érvényes a közösségi kedvezmény. Ezen limit alatt is ugyanúgy rendelhetők meg a termékek, de azok akkor válnak automatikusan vásárlássá, ha a közösségi kedvezmény aktiválásra kerül.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

A honlap szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek és megvásárolhatóak a közzétett ajánlatok. Regisztráció esetén a Felhasználó által megadott felhasználónév és rendszer által generált (Felhasználó által megváltoztatható) jelszó - melyet a Szolgáltató bizalmas információként kezel, az ÁVF alapján létrejött szerződés teljesítésében résztvevőkön kívül harmadik személynek nem ad át - titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A regisztrációhoz/vásárláshoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban/cégkivonatban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. Az adott megrendeléshez elküldött adatai az elküldést megelőzően javíthatóak, az elküldést követően azonban arra már nincs lehetőség. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő téves, vagy hibás teljesítésért. Az azonosító (e-mail cím) és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a Vásárlás során. A sikeres regisztráció a Vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételeinek elfogadását is jelenti. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a Szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult eldönteni, hogy a Vásárlása során regisztrál-e. A regisztráció lehetőségét minden Vásárlás alkalmával felajánlja a rendszer. A belépéshez szükséges felhasználónév a Felhasználó e-mail címe, jelszava pedig egy automatikusan generált jelszó.
A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató és a Vállalkozás jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁVF betartása mellett használható;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Honlap rendeltetésszerű működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

5. A rendelés menete

5.1. Az ajánlat kiválasztása
Az Ajánlat kiválasztása az Ajánlat adatlapon elhelyezett KELL NEKEM gombra kattintással történik meg. A KELL NEKEM gombra kattintva a Felhasználó automatikusan a megrendelői adatlapra jut.
Az ajánlat adatlapon lehet nyomon követni a mindenkori Ajánlat(ok) lényeges tulajdonságait, illetve az aktuális mennyiséget. Ha az aktuális készlet "nem elérhető” vagy "elfogyott", akkor nincs lehetőség a Vásárlásra.
A Szolgáltató minden esetben a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott mennyiséget hirdeti, így nem vállalja, hogy az termék teljes időtartama alatt az Ajánlat elérhető, és megrendelhető.
5.2. A Megrendelés
Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon található Szolgáltatás megrendelése minden egyes megrendelés esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó oldalán. A Felhasználó a Szolgáltatásért ellenszolgáltatást (vételárat, szolgáltatási díjat), továbbá postaköltséget, fuvardíjat köteles fizetni. A Felhasználó megrendelését a megrendelői adatlap kitöltésével teheti meg. A sikeres megrendeléshez a személyes adatain túl meg kell adnia a megrendelni kívánt mennyiséget, extrákat választhat a szolgáltatáshoz (amennyiben elérhető) és meg kell adnia a szállítási címet.  Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával. A rendszer automatikusan rákérdez az adatok helyességére, és ismételt ellenőrzést tesz lehetővé. Az adatbeviteli hibák szükség szerinti javítását követően a Felhasználó a MEGVESZEM gombra kattintva teheti véglegessé rendelését. A Szerződés a végleges rendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésével köttetik meg.
A helyhez kötött szolgáltatások (pl. szállás utalvány) ára az utazás költségét nem tartalmazza, kivéve ha az ajánlat leírásában ez külön fel van tüntetve. Megrendeléséhez kapcsolódóan – a Szolgáltatás tárgyától függően - 5 féle fizetési mód igénybevételére van lehetőség. Ez lehet készpénzzel történő és bankkártyás vagy banki átutalással illetve üdülési csekkel vagy Széchenyi Kártyával történő fizetés. Az Ajánlat, és a Vállalkozás igénye alapján a fizetési módok köre szűkülhet, mely tényt a jelen ÁVF elfogadásával Felhasználó elfogad. Sikeres megrendelés esetén 48 órán belül e-mailben értesítjük a Felhasználót a megadott e-mail címen. Az utazási voucherek kiszállítására a sikeres megrendeléstől számított 72 órán belül kerül sor. Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt terméket, szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése az ő hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a Vállalkozás részére.
A termék kiszállítása mindig a hirdetésben feltüntetett határidőn belül történik a Vállalkozáson keresztül. Ritka esetekben, a Vállalkozáson kívül álló okok miatt a szállítási idő megnőhet maximum 60 napra. Ilyen esetben a Felhasználó türelmét kérjük, melyet a Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával megad. 60 napon túli késedelem esetén, a Felhasználó jelzését követően haladéktalanul visszautaljuk a termék vételárát a Vásárló által megadott számlaszámra.
A Vállalkozás a szolgáltatás nyújtását alapesetben a 6. pontban rögzített felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő leteltét követően, a Szolgáltatás adatlapján pontosan megjelelölt időpontban kezdi meg. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozás egyes – nem konkrét határidőhöz kötött - szolgáltatások nyújtását a Felhasználó kérésére a felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő leteltét megelőzően is megkezdheti. A Felhasználó az arra vonatkozó kérését, hogy a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Vállalkozóval bizonyítható módon kifejezetten közölni.

6. Elállás a megrendeléstől

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog  illeti meg a fogyasztó Felhasználót internetes megrendelés esetén. Ez alapján a Felhasználó az ÁVF alapján létrejött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.
A Felhasználó elállási-, illetve felmondási jogát
a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy
b) az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
A Felhasználó az elállási- vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a Felhasználó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – amennyiben a terméket postán nem lehet visszaküldeni, úgy a Szolgáltatásnál megjelölt fuvarozási költséget - Ön viseli.
Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Vállalkozás számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, melyet a Szolgáltatás adatlapján megjelölt ár teljes összege alapján kell kiszámítani. Hasonlóképpen visszatéríti a Vállalkozás a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
A Felek megállapodnak, illetve a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Vállalkozás a Felhasználónak valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomászerzéstől számított 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Felhasználó által megadott számlaszámra. (Utánvétes fizetés esetén a Szerződött Partner által történik a pénzvisszafizetés, előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén pedig a Szolgáltató ( Xentury Kft.) által.) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Felhasználó számára visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. 

A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetében az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

7. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi információt, az adott termék forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy Szerződött partnerei között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

  • Kellékszavatosság

Milyen esetekben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?
Ön a Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő három hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Jótállás

Amennyiben a Vállalkozás jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az egyes Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét, továbbá egyéb Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve panaszait Vállalkozás felé közvetlenül jogosult és köteles írásban (postán vagy e-mailen) vagy személyesen (Vállalkozás ügyfélszolgálatán) jelezni a Vállalkozás egyes Szolgáltatásnál megadott elérhetőségen. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a hozzá esetlegesen beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a Vállalkozással szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.


8. Egyéb rendelkezések

Az ÁVF elfogadásával, a leadott megrendelés megérkezésével a Vállalkozás és a Felhasználó között létrejön a szerződés a Szolgáltatás értékesítésére (a továbbiakban, mint “Szerződés”). A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés határozott időtartamra, a Szerződés teljesítéséig terjedő időtartamra jön létre. Termékértékesítés esetén a Szerződés a termék átadásával, több termék esetén az utolsó termék átadásával, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átadásával, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás befejezésével szűnik meg.
A Vállalkozás és a Felhasználó között a jelen ÁVF alapján létrejött Szerződés megszűnik:

 • a teljesítéssel;
 • a 6. pont szerint elállási jog vagy felmondási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén;
 • a Felhasználó halálával;
 • a Szolgáltatás megszűnésével;

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fogyasztó Felhasználó és a Vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek békés, bírósági eljáráson kívüli rendezésére a fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerint illetés megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is igénybe veheti. Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttmüködési kötelezettsége van.
Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató és Vállalkozás az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót. 

Az ÁVF a www.gruppi.hu honlapon kerül közzétételre.
A Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, a Szerződést sem a Szolgáltató, sem a Vállalkozás nem iktatja.
A szerződéskötés nyelve a magyar.
A Vállalkozás nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

ODR Link
Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az [email protected].
Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9. Adatvédelem

A Vállalkozás és a Szolgáltató a jelen webáruház használatához kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.
2.         AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA
2.1.      Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:
- a Vállalkozás és az Felhasználó közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;
- az Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;
- tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;
- a működési hibák hatékony elhárítása.

2.2.      A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat elsődlegesen a Felhasználó és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁVF elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.
3.         SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA
3.1.      A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja a webáruház Felhasználóit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
3.2.      A Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.
3.3.      A Felhasználó a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.
3.4.      A Felhasználó a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.
3.5.      A Vállalkozás és a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az [email protected] e-mail címen.
4.         SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az [email protected] e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a webáruház felületére, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.
5.         A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
5.1.      A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

5.2.      A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás a Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

5.3.      Amennyiben a Vállalkozás és a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.
6.         AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK BIZTONSÁGA
6.1.      A Vállalkozás és a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak ____ jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.
6.2.      A Vállalkozás és a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Vállalkozás és a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
7.         JOGORVOSLAT
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Felhasználó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
8.         KAPCSOLATFELVÉTEL
A Vállalkozás és a Szolgáltató számára fontos, hogy mit gondolnak az Felhasználók szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel veszi, ha Felhasználói megosztják vele felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket. Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban a Felhasználó a Vállalkozással, a sikeres megrendelés esetén megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő, illetve a Szolgáltatóval, a jelen honlapon szereplő e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot.

10. Vásárlás külföldön

Tekintettel arra, hogy a Gruppi nem ismer határokat, oldalainkon látogatóinknak lehetősége van külföldi címről vásárolni.

Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy külföldről hogyan vásárolhat weboldalainkon:
1. A vásárlás során a ADATOK MEGADÁSA VÁSÁRLÁSHOZ oldalon a szállítási címnél a VÁROS mezőben a város mellett zárójelben adja meg az országot ahonnan rendel. (pl. Bécs (Ausztria))
2. A szállítási költség országonként és területenként eltérő lehet, ezért vásárlást követően partnerünk felveszi Önnel a kapcsolatot, és egyezteti a szállítási paramétereket, illetve, hogy felmerül e addicionális szállítási költség a célországba.
3. A fizetést előre, legegyszerűbben online bankkártyás fizetéssel teheti meg, de lehetősége van banki átutalással is vásárolni. Utánvétes fizetésre külföldről egyelőre nincs lehetőség.
4. A célországban esetlegesen felmerülő adó/vám/járulék fizetési kötelezettségekért minden esetben Vevő felel.

Purchase from abroad

Given that we know no bounds in our pages our visitors can purchase from a foreign address. Hereby we inform you how to buy from abroad:
1. During purchasing on the page ADATOK MEGADÁSA VÁSÁRLÁSHOZ /DATA INPUT FOR PURCHASE/ at the address of delivery in the VÁROS /TOWN/ field, please, give the country from where you place the order, in brackets next to the town.
2. The cost of shipment can differ in countries and territories, therefore our partner will contact you after the purchase and discuss the parameters of delivery and whether there are additional costs of shipment due to delivery to the target country.
3. You can pay online in the easiest way in advance with a bank card, but you can purchase with bank transfer, as well. Currently the cash-on delivery purchase is not possible from abroad.
4. The Customer is responsible for all the incidental tax/customs/duty payment incurred in the target country without exception.

Kauf aus dem Ausland

Mit Hinsicht darauf, dass wir keine Grenzen kennen, haben die Besucher unserer Seiten die Möglichkeit, auch von ausländischer Adresse Kaufe zu veranlassen. Im Folgenden informieren wir Sie, wie Sie den Kauf aus dem Ausland durchführen können:
1./ Bei dem Kauf geben Sie auf der Seite ANGABEN ZUM KAUF, bei der Lieferadresse, in dem Feld STADT/GEMEINDE in Klammern auch das Land an, in dem Sie die Bestellung aufgeben.
2. Die Lieferungskosten können je nach Land und Region anders ausfallen, nach dem Kauf wird unser Partner also mit Ihnen in Kontakt treten und die Lieferparameter vereinbaren, beziehungsweise klären, ob mit der Zustellung im Zielland auch zusätzliche Transportkosten verbunden sind.
3. Die Zahlung kann im Voraus, am einfachsten online mit Bankkarte erfolgen, Sie können den Kauf aber auch durch Banküberweisung bezahlen. Ein Kauf mit Nachnahme ist aus dem Ausland vorerst nicht möglich.
4. Die im Zielland entstehenden allfälligen Zahlungspflichten von Steuern/Zöllen/Gebühren sind in jedem Fall von dem Käufer zu tragen.

Nákup zo zahraničia

S prihliadnutím na to, že už nepoznáme hranice, na našich stránkach majú naši návštevníci nakupovať aj zo zahraničných adries. V nasledujúcich Vám poskytneme informácie o spôsobe, ako môžete nakupovať zo zahraničia:
1. V rámci nakupovania na stránke UVEDENIE ÚDAJOV PRE NÁKUP pri adrese dodania v políčku MESTO v zátvorke uveďte krajinu, odkiaľ odosielate objednávku.
2. Náklady na doručenie sa môžu za jednotlivé krajiny a oblasti líšiť, preto Vás po nákupe bude náš partner kontaktovať a dohodne si s Vami parametre doručenia, respektíve to, či v dôsledku doručenia do cieľovej krajiny vzniknú náklady na doručenie navyše.
3. Platbu môžete uskutočniť vopred, najľahšie on-line platbou bankomatovou kartou, ale máte možnosť nákupu aj prostredníctvom bankového prevodu. Nákup na dobierku zo zahraničia zatiaľ nie je možný.
4. Za prípadne vzniknuté daňové/colné/odvodové povinnosti v cieľovej krajine vždy zodpovedá Kupujúci.

Achiziții din străinătate

Având în vedere faptul că noi chiar nu cunoaștem limite, vizitatorii paginilor noastre au posibilitatea de a face cumpărături și de la adrese din străinătate. Mai jos vă informăm cu privire la modalitatea de cumpărare din străinătate:
1. În timpul cumpărăturilor, la pagina FURNIZAREA DATELOR, rubrica adresa de livrare, câmpul ORAȘ, lângă denumirea orașului treceți în paranteză și țara de unde se face comanda.
2. Costurile de transport pot fi diferite în funcție de țară și regiune, din acest motiv partenerul nostru vă va contacta după terminarea comenzii și va stabili condițiile de livrare, respectiv vă va informa dacă există costuri suplimentare de transport în țara în care se face livrarea.
3. Plata se face în avans, cel mai simplu prin card bancar, dar se poate face și prin virament. Deocamdată nu avem posibilitatea livrărilor în străinătate cu plata ramburs.
4. Obligațiile de plată privind eventualele taxe/taxe vamale/impozite, îi revin în orice caz Cumpărătorului.

Nakup iz tujine

Glede na to, da ne poznamo meja, obiskovalci naše spletne strani imajo možnost nakupa tudi z naslova v tujini. V nadaljevanju vam navajamo, koko lahko opravite nakup iz tujine:
1. Med nakupovanjem na strani pod zavihkom PODATKI ZA NAKUP pri naslovu v polju za MESTO v oklepaju navedite svojo državo iz katere kupujete.
2. Stroški dostave se lahko razlikujejo glede na državo in regijo, zato po opravljenem nakupu naš partner vzpostavi stik z vami in uskladi parametre za dostavo oziroma presodi, če so morebiti še dodatni stroški prevoza za dostavo v namembni kraj.
3. Plačilo vnaprej opravite najlažje z spletno bančno kartico, toda imate možnost, da kupljeno plačate z bančnim nakazilom. Plačilo po povzetju za tujino trenutno še ni mogoče.
4. Za obveznost plačila davka/carine/dajatve, ki se lahko pojavi v posamezni državi, je v vsakem primeru odgovoren kupec.

Kupovina iz inostranstva

Obzirom da ne poznajemo granice, sa naših stranica posetioci mogu da kupuju i sa inostranih adresa. U sledećem delu navodimo kako se vrši kupovina iz inostranstva:
1. Kod kupovine, na stranici UNOS PODATAKA, kod adrese za dostavu, u polju GRAD pored naziva grada u zagradi upišite zemlju iz koje vršite narudžbu.
2. Trošak isporuke se razlikuje po zemljama i teritorijama zemlje, stoga nakon kupovine naš partner stupa sa Vama u kontakt i ugovara sa Vama parametre isporuke, odnosno da li pri isporuci u ciljnu zemlju može da dođe do dodatnih troškova.
3. Plaćanje se vrši unapred, i najbolje ga je izvršiti onlajn uz pomoć bankovne kartice, ali postoji mogućnost plaćanja doznakom novca. Plaćanje pouzećem u inostranstvu trenutno nije omogućeno.
4. Sve eventualne troškove poreza/ carine/ plaćanja doprinosa u ciljnoj zemlji u svim slučajevima snosi Kupac.

Kupnja iz inozemstva

Pošto ne poznajemo granice, sa naših stranica posjetioci mogu vršiti kupnju i sa inozemnih adresa. U sljedećem dijelu navodimo kako se vrši kupnja iz inozemstva:
1. Kod kupnje, na stranici UNOS PODATAKA, kod adrese za dostavu, u rubrici GRAD pored naziva grada u zagradi upišite zemlju iz koje vršite narudžbu.
2. Trošak isporuke se razlikuje po zemljama i teritorijama zemlje, stoga nakon kupnje naš partner stupa s Vama u kontakt i ugovara parametre isporuke, odnosno da li pri isporuci u ciljnu zemlju može doći do dodatnih troškova.
3. Plaćanje se vrši unaprijed, i najbolje ga je izvršiti on-line uz pomoć bankovne kartice, ali postoji mogućnost plaćanja doznakom novca. Plaćanje pouzećem u inozemstvu trenutno nije omogućeno.
4. Sve eventualne troškove poreza/ carine/ plaćanja doprinosa u ciljnoj zemlji u svim slučajevima snosi Kupac.

Покупки за кордоном

Враховуючи те, що ми не визнаємо кордонів, у відвідувачів наших вебсторінок є можливість робити покупки за кордоном. Нижче вказуємо яким чином можливо це робити:
1. Під час покупки в рубриці ДАНІ ДЛЯ ПОКУПКИ вкажіть : адресу доставки в рубриці МІСТО, біля назви міста в дужкаж вкажіть з якої країни Ви робите покупку.
2. Плата за доставку у різних країнах та территоріях може значно відрізнятися, тому після завершення покупки, наш партнер зв’яжеться з Вами і звірить дані доставки, тобто вкаже чи можуть виникнути які-небудь додаткові витрати при доставці товару адресату у певну країну.
3. Плата за товар проводиться авансом, найпростіше це робити кредитними картками, але є можливість зробити це і банківським переказом. Можливість на оплату після отримання товару за кордоном поки що не існує.
4. За обов’язок сплатити податки/митний збір/пошлини у будь-якому разі відповідальний Покупець.

A 11.23-i BlackFriday promóció során csak a rendeléstől számított 7. napig befizetett rendelések érvényesek, késedelmes fizetés esetén a rendelés törlődik, a termék nem kerül megküldésre. A promóció során rendelt termékeket egy alkalommal próbálja kézbesíteni a futár.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-56972/2012.

Oldaltulajdonos:
Xentury Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
Telefonszám: +3612550250
E-mail: [email protected]
Cégjegyzékszám: 01-09-170188
Adószám: 23376458-2-41
Xentury Kft. adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56972/2012
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
www.xentury.hu

Tárhelyszolgáltatás:
A Xentury Kft. saját szerverein

Szerverelhelyezés:
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Telephely: 1108 Bp, Kozma u. 2.

Általános Vásárlási Feltételek

A jelen honlapot a Xentury Kft., mint szerződött partnerei megbízottja és képviselője, a szerződött partnerei tulajdonát képező termék, illetve a szerződött partnerek által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban együtt: “Szolgáltatás” vagy “Ajánlat”) értékesítése érdekében működteti.

1. Az Általános Vásárlási Feltételek célja

Az Általános Vásárlási Feltétek (a továbbiakban: “ÁVF”) célja, hogy meghatározza a Xentury Kft., mint a www.gruppi.hu alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, egyben mint szerződött partnerei megbízottja és meghatalmazottja (továbbiakban: “Szolgáltató”), a Szerződött partner és a Szolgáltatás Felhasználója (továbbiakban: “Felhasználó”) közötti jogviszonyt, illetőleg annak tartalmáról egyúttal jelen ÁVF útján tájékoztassa a Felhasználót. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a honlapon megjelenő Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató szerződött partnerei szerződést kötöttek és megbízták Szolgáltatót arra, hogy nevükben a jelen ÁVF alapján a Szolgáltatások értékesítésének elősegítsége érdekében ajánlataikat, hirdetéseiket megjelenítse, így a jelen ÁVF-ben foglalt, szerződött partnerekre vonatkozó ajánlatokat, rendelkezéseket a Szolgáltató, mint az egyes szerződött partnerek meghatalmazottja teszi közzé. Mindezek alapján a jelen ÁVF alapján és tartalma szerint szerződés a szerződött partner (a továbbiakban, mint “Szerződött partner” vagy “Vállalkozás”) és a Felhasználó között jön létre. (Vállalkozás és Felhasználó a továbbiakban együtt: “Felek”) A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy az ÁVF –ben írtakat megismerte, áttanulmányozta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁVF célja továbbá, hogy meghatározza, és szabályozza az alapvető adatvédelmi kérdéseket, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülnek. A Felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az ÁVF-et, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az ÁVF-ben foglaltak ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára. Az ÁVF ezen felül tájékoztatást nyújt a honlap működéséről a honlap azon érdeklődő látogatói számára is, akik nem válnak Felhasználóvá.

2. Az ÁVF hatálya

Az ÁVF kiterjed valamennyi a honlap által nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Szolgáltató az ÁVF változtatásának jogát fenntartja, az ÁVF legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett ‘Vásárlási Feltételek’ linkre kattintva érhető el. A Felek megállapodnak, hogy az ÁVF változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, az ÁVF aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie. Az adott megrendelésre a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁVF rendelkezései vonatkoznak.

3. A honlapon használt alapfogalmak

Vásárlás: a Szolgáltatás igénybevétele a Megveszem gombra kattintva
Regisztráció: felhasználói fiók létesítése, az egyszerűbb vásárlási folyamat céljából
Szerződött partner vagy Vállalkozás: a honlap által közzétett ajánlatok biztosítója, tulajdonosa. Az egyes Vállalkozások neve, székhelye, üzleti tevékenységének helye, panaszkezelési címe, e-mail címe az egyes Vállalkozás által biztosított ajánlatoknál feltüntetett linkről érhetők el.
Honlap: a Gruppi.hu
Vásárlások száma: Az adott ajánlatból aktuálisan értékesített mennyiség.
Közösségi kedvezmény: Az a vásárlószám, amely felett már érvényes a közösségi kedvezmény. Ezen limit alatt is ugyanúgy rendelhetők meg a termékek, de azok akkor válnak automatikusan vásárlássá, ha a közösségi kedvezmény aktiválásra kerül.

4. A Szolgáltatás igénybevétele

A honlap szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek és megvásárolhatóak a közzétett ajánlatok. Regisztráció esetén a Felhasználó által megadott felhasználónév és rendszer által generált (Felhasználó által megváltoztatható) jelszó - melyet a Szolgáltató bizalmas információként kezel, az ÁVF alapján létrejött szerződés teljesítésében résztvevőkön kívül harmadik személynek nem ad át - titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A regisztrációhoz/vásárláshoz megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban/cégkivonatban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. Az adott megrendeléshez elküldött adatai az elküldést megelőzően javíthatóak, az elküldést követően azonban arra már nincs lehetőség. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő téves, vagy hibás teljesítésért. Az azonosító (e-mail cím) és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a Vásárlás során. A sikeres regisztráció a Vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételeinek elfogadását is jelenti. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a Szolgáltatást igénybe venni. A Felhasználó jogosult eldönteni, hogy a Vásárlása során regisztrál-e. A regisztráció lehetőségét minden Vásárlás alkalmával felajánlja a rendszer. A belépéshez szükséges felhasználónév a Felhasználó e-mail címe, jelszava pedig egy automatikusan generált jelszó.
A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató és a Vállalkozás jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁVF betartása mellett használható;
 • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Honlap rendeltetésszerű működtetését;
 • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

5. A rendelés menete

5.1. Az ajánlat kiválasztása
Az Ajánlat kiválasztása az Ajánlat adatlapon elhelyezett KELL NEKEM gombra kattintással történik meg. A KELL NEKEM gombra kattintva a Felhasználó automatikusan a megrendelői adatlapra jut.
Az ajánlat adatlapon lehet nyomon követni a mindenkori Ajánlat(ok) lényeges tulajdonságait, illetve az aktuális mennyiséget. Ha az aktuális készlet "nem elérhető” vagy "elfogyott", akkor nincs lehetőség a Vásárlásra.
A Szolgáltató minden esetben a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott mennyiséget hirdeti, így nem vállalja, hogy az termék teljes időtartama alatt az Ajánlat elérhető, és megrendelhető.
5.2. A Megrendelés
Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon található Szolgáltatás megrendelése minden egyes megrendelés esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó oldalán. A Felhasználó a Szolgáltatásért ellenszolgáltatást (vételárat, szolgáltatási díjat), továbbá postaköltséget, fuvardíjat köteles fizetni. A Felhasználó megrendelését a megrendelői adatlap kitöltésével teheti meg. A sikeres megrendeléshez a személyes adatain túl meg kell adnia a megrendelni kívánt mennyiséget, extrákat választhat a szolgáltatáshoz (amennyiben elérhető) és meg kell adnia a szállítási címet.  Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával. A rendszer automatikusan rákérdez az adatok helyességére, és ismételt ellenőrzést tesz lehetővé. Az adatbeviteli hibák szükség szerinti javítását követően a Felhasználó a MEGVESZEM gombra kattintva teheti véglegessé rendelését. A Szerződés a végleges rendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésével köttetik meg.
A helyhez kötött szolgáltatások (pl. szállás utalvány) ára az utazás költségét nem tartalmazza, kivéve ha az ajánlat leírásában ez külön fel van tüntetve. Megrendeléséhez kapcsolódóan – a Szolgáltatás tárgyától függően - 5 féle fizetési mód igénybevételére van lehetőség. Ez lehet készpénzzel történő és bankkártyás vagy banki átutalással illetve üdülési csekkel vagy Széchenyi Kártyával történő fizetés. Az Ajánlat, és a Vállalkozás igénye alapján a fizetési módok köre szűkülhet, mely tényt a jelen ÁVF elfogadásával Felhasználó elfogad. Sikeres megrendelés esetén 48 órán belül e-mailben értesítjük a Felhasználót a megadott e-mail címen. Az utazási voucherek kiszállítására a sikeres megrendeléstől számított 72 órán belül kerül sor. Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt terméket, szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése az ő hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket a Vállalkozás részére.
A termék kiszállítása mindig a hirdetésben feltüntetett határidőn belül történik a Vállalkozáson keresztül. Ritka esetekben, a Vállalkozáson kívül álló okok miatt a szállítási idő megnőhet maximum 60 napra. Ilyen esetben a Felhasználó türelmét kérjük, melyet a Felhasználó jelen ÁVF elfogadásával megad. 60 napon túli késedelem esetén, a Felhasználó jelzését követően haladéktalanul visszautaljuk a termék vételárát a Vásárló által megadott számlaszámra.
A Vállalkozás a szolgáltatás nyújtását alapesetben a 6. pontban rögzített felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő leteltét követően, a Szolgáltatás adatlapján pontosan megjelelölt időpontban kezdi meg. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozás egyes – nem konkrét határidőhöz kötött - szolgáltatások nyújtását a Felhasználó kérésére a felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő leteltét megelőzően is megkezdheti. A Felhasználó az arra vonatkozó kérését, hogy a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Vállalkozóval bizonyítható módon kifejezetten közölni.

6. Elállás a megrendeléstől

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog  illeti meg a fogyasztó Felhasználót internetes megrendelés esetén. Ez alapján a Felhasználó az ÁVF alapján létrejött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.
A Felhasználó elállási-, illetve felmondási jogát
a) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy
b) az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
A Felhasználó az elállási- vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a Felhasználó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – amennyiben a terméket postán nem lehet visszaküldeni, úgy a Szolgáltatásnál megjelölt fuvarozási költséget - Ön viseli.
Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Vállalkozás számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, melyet a Szolgáltatás adatlapján megjelölt ár teljes összege alapján kell kiszámítani. Hasonlóképpen visszatéríti a Vállalkozás a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
A Felek megállapodnak, illetve a Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Vállalkozás a Felhasználónak valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomászerzéstől számított 14 napon belül, banki átutalással téríti vissza a Felhasználó által megadott számlaszámra. (Utánvétes fizetés esetén a Szerződött Partner által történik a pénzvisszafizetés, előre utalás vagy bankkártyás fizetés esetén pedig a Szolgáltató ( Xentury Kft.) által.) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Felhasználó számára visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. 

A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitvaálló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetében az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

7. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi információt, az adott termék forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy Szerződött partnerei között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

  • Kellékszavatosság

Milyen esetekben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?
Ön a Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő három hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Jótállás

Amennyiben a Vállalkozás jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy az alábbi rendelkezések is alkalmazandók:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatosság jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az egyes Szolgáltatásnál megjelölt Vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét, továbbá egyéb Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, illetve panaszait Vállalkozás felé közvetlenül jogosult és köteles írásban (postán vagy e-mailen) vagy személyesen (Vállalkozás ügyfélszolgálatán) jelezni a Vállalkozás egyes Szolgáltatásnál megadott elérhetőségen. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a hozzá esetlegesen beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a Vállalkozással szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.


8. Egyéb rendelkezések

Az ÁVF elfogadásával, a leadott megrendelés megérkezésével a Vállalkozás és a Felhasználó között létrejön a szerződés a Szolgáltatás értékesítésére (a továbbiakban, mint “Szerződés”). A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés határozott időtartamra, a Szerződés teljesítéséig terjedő időtartamra jön létre. Termékértékesítés esetén a Szerződés a termék átadásával, több termék esetén az utolsó termék átadásával, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átadásával, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás befejezésével szűnik meg.
A Vállalkozás és a Felhasználó között a jelen ÁVF alapján létrejött Szerződés megszűnik:

 • a teljesítéssel;
 • a 6. pont szerint elállási jog vagy felmondási jog Felhasználó általi gyakorlása esetén;
 • a Felhasználó halálával;
 • a Szolgáltatás megszűnésével;

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fogyasztó Felhasználó és a Vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek békés, bírósági eljáráson kívüli rendezésére a fogyasztó Felhasználó lakóhelye szerint illetés megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is igénybe veheti. Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttmüködési kötelezettsége van.
Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató és Vállalkozás az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót. 

Az ÁVF a www.gruppi.hu honlapon kerül közzétételre.
A Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, a Szerződést sem a Szolgáltató, sem a Vállalkozás nem iktatja.
A szerződéskötés nyelve a magyar.
A Vállalkozás nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

ODR Link
Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az [email protected].
Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9. Adatvédelem

A Vállalkozás és a Szolgáltató a jelen webáruház használatához kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.
2.         AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA
2.1.      Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:
- a Vállalkozás és az Felhasználó közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;
- az Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;
- tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;
- a működési hibák hatékony elhárítása.

2.2.      A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat elsődlegesen a Felhasználó és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁVF elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.
3.         SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA
3.1.      A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja a webáruház Felhasználóit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
3.2.      A Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.
3.3.      A Felhasználó a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.
3.4.      A Felhasználó a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.
3.5.      A Vállalkozás és a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az [email protected] e-mail címen.
4.         SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE
A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az [email protected] e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a webáruház felületére, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.
5.         A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE
5.1.      A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

5.2.      A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás a Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

5.3.      Amennyiben a Vállalkozás és a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.
6.         AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK BIZTONSÁGA
6.1.      A Vállalkozás és a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak ____ jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.
6.2.      A Vállalkozás és a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Vállalkozás és a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.
7.         JOGORVOSLAT
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Felhasználó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
8.         KAPCSOLATFELVÉTEL
A Vállalkozás és a Szolgáltató számára fontos, hogy mit gondolnak az Felhasználók szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel veszi, ha Felhasználói megosztják vele felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket. Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban a Felhasználó a Vállalkozással, a sikeres megrendelés esetén megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő, illetve a Szolgáltatóval, a jelen honlapon szereplő e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot.

10. Vásárlás külföldön

Tekintettel arra, hogy a Gruppi nem ismer határokat, oldalainkon látogatóinknak lehetősége van külföldi címről vásárolni.

Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy külföldről hogyan vásárolhat weboldalainkon:
1. A vásárlás során a ADATOK MEGADÁSA VÁSÁRLÁSHOZ oldalon a szállítási címnél a VÁROS mezőben a város mellett zárójelben adja meg az országot ahonnan rendel. (pl. Bécs (Ausztria))
2. A szállítási költség országonként és területenként eltérő lehet, ezért vásárlást követően partnerünk felveszi Önnel a kapcsolatot, és egyezteti a szállítási paramétereket, illetve, hogy felmerül e addicionális szállítási költség a célországba.
3. A fizetést előre, legegyszerűbben online bankkártyás fizetéssel teheti meg, de lehetősége van banki átutalással is vásárolni. Utánvétes fizetésre külföldről egyelőre nincs lehetőség.
4. A célországban esetlegesen felmerülő adó/vám/járulék fizetési kötelezettségekért minden esetben Vevő felel.

Purchase from abroad

Given that we know no bounds in our pages our visitors can purchase from a foreign address. Hereby we inform you how to buy from abroad:
1. During purchasing on the page ADATOK MEGADÁSA VÁSÁRLÁSHOZ /DATA INPUT FOR PURCHASE/ at the address of delivery in the VÁROS /TOWN/ field, please, give the country from where you place the order, in brackets next to the town.
2. The cost of shipment can differ in countries and territories, therefore our partner will contact you after the purchase and discuss the parameters of delivery and whether there are additional costs of shipment due to delivery to the target country.
3. You can pay online in the easiest way in advance with a bank card, but you can purchase with bank transfer, as well. Currently the cash-on delivery purchase is not possible from abroad.
4. The Customer is responsible for all the incidental tax/customs/duty payment incurred in the target country without exception.

Kauf aus dem Ausland

Mit Hinsicht darauf, dass wir keine Grenzen kennen, haben die Besucher unserer Seiten die Möglichkeit, auch von ausländischer Adresse Kaufe zu veranlassen. Im Folgenden informieren wir Sie, wie Sie den Kauf aus dem Ausland durchführen können:
1./ Bei dem Kauf geben Sie auf der Seite ANGABEN ZUM KAUF, bei der Lieferadresse, in dem Feld STADT/GEMEINDE in Klammern auch das Land an, in dem Sie die Bestellung aufgeben.
2. Die Lieferungskosten können je nach Land und Region anders ausfallen, nach dem Kauf wird unser Partner also mit Ihnen in Kontakt treten und die Lieferparameter vereinbaren, beziehungsweise klären, ob mit der Zustellung im Zielland auch zusätzliche Transportkosten verbunden sind.
3. Die Zahlung kann im Voraus, am einfachsten online mit Bankkarte erfolgen, Sie können den Kauf aber auch durch Banküberweisung bezahlen. Ein Kauf mit Nachnahme ist aus dem Ausland vorerst nicht möglich.
4. Die im Zielland entstehenden allfälligen Zahlungspflichten von Steuern/Zöllen/Gebühren sind in jedem Fall von dem Käufer zu tragen.

Nákup zo zahraničia

S prihliadnutím na to, že už nepoznáme hranice, na našich stránkach majú naši návštevníci nakupovať aj zo zahraničných adries. V nasledujúcich Vám poskytneme informácie o spôsobe, ako môžete nakupovať zo zahraničia:
1. V rámci nakupovania na stránke UVEDENIE ÚDAJOV PRE NÁKUP pri adrese dodania v políčku MESTO v zátvorke uveďte krajinu, odkiaľ odosielate objednávku.
2. Náklady na doručenie sa môžu za jednotlivé krajiny a oblasti líšiť, preto Vás po nákupe bude náš partner kontaktovať a dohodne si s Vami parametre doručenia, respektíve to, či v dôsledku doručenia do cieľovej krajiny vzniknú náklady na doručenie navyše.
3. Platbu môžete uskutočniť vopred, najľahšie on-line platbou bankomatovou kartou, ale máte možnosť nákupu aj prostredníctvom bankového prevodu. Nákup na dobierku zo zahraničia zatiaľ nie je možný.
4. Za prípadne vzniknuté daňové/colné/odvodové povinnosti v cieľovej krajine vždy zodpovedá Kupujúci.

Achiziții din străinătate

Având în vedere faptul că noi chiar nu cunoaștem limite, vizitatorii paginilor noastre au posibilitatea de a face cumpărături și de la adrese din străinătate. Mai jos vă informăm cu privire la modalitatea de cumpărare din străinătate:
1. În timpul cumpărăturilor, la pagina FURNIZAREA DATELOR, rubrica adresa de livrare, câmpul ORAȘ, lângă denumirea orașului treceți în paranteză și țara de unde se face comanda.
2. Costurile de transport pot fi diferite în funcție de țară și regiune, din acest motiv partenerul nostru vă va contacta după terminarea comenzii și va stabili condițiile de livrare, respectiv vă va informa dacă există costuri suplimentare de transport în țara în care se face livrarea.
3. Plata se face în avans, cel mai simplu prin card bancar, dar se poate face și prin virament. Deocamdată nu avem posibilitatea livrărilor în străinătate cu plata ramburs.
4. Obligațiile de plată privind eventualele taxe/taxe vamale/impozite, îi revin în orice caz Cumpărătorului.

Nakup iz tujine

Glede na to, da ne poznamo meja, obiskovalci naše spletne strani imajo možnost nakupa tudi z naslova v tujini. V nadaljevanju vam navajamo, koko lahko opravite nakup iz tujine:
1. Med nakupovanjem na strani pod zavihkom PODATKI ZA NAKUP pri naslovu v polju za MESTO v oklepaju navedite svojo državo iz katere kupujete.
2. Stroški dostave se lahko razlikujejo glede na državo in regijo, zato po opravljenem nakupu naš partner vzpostavi stik z vami in uskladi parametre za dostavo oziroma presodi, če so morebiti še dodatni stroški prevoza za dostavo v namembni kraj.
3. Plačilo vnaprej opravite najlažje z spletno bančno kartico, toda imate možnost, da kupljeno plačate z bančnim nakazilom. Plačilo po povzetju za tujino trenutno še ni mogoče.
4. Za obveznost plačila davka/carine/dajatve, ki se lahko pojavi v posamezni državi, je v vsakem primeru odgovoren kupec.

Kupovina iz inostranstva

Obzirom da ne poznajemo granice, sa naših stranica posetioci mogu da kupuju i sa inostranih adresa. U sledećem delu navodimo kako se vrši kupovina iz inostranstva:
1. Kod kupovine, na stranici UNOS PODATAKA, kod adrese za dostavu, u polju GRAD pored naziva grada u zagradi upišite zemlju iz koje vršite narudžbu.
2. Trošak isporuke se razlikuje po zemljama i teritorijama zemlje, stoga nakon kupovine naš partner stupa sa Vama u kontakt i ugovara sa Vama parametre isporuke, odnosno da li pri isporuci u ciljnu zemlju može da dođe do dodatnih troškova.
3. Plaćanje se vrši unapred, i najbolje ga je izvršiti onlajn uz pomoć bankovne kartice, ali postoji mogućnost plaćanja doznakom novca. Plaćanje pouzećem u inostranstvu trenutno nije omogućeno.
4. Sve eventualne troškove poreza/ carine/ plaćanja doprinosa u ciljnoj zemlji u svim slučajevima snosi Kupac.

Kupnja iz inozemstva

Pošto ne poznajemo granice, sa naših stranica posjetioci mogu vršiti kupnju i sa inozemnih adresa. U sljedećem dijelu navodimo kako se vrši kupnja iz inozemstva:
1. Kod kupnje, na stranici UNOS PODATAKA, kod adrese za dostavu, u rubrici GRAD pored naziva grada u zagradi upišite zemlju iz koje vršite narudžbu.
2. Trošak isporuke se razlikuje po zemljama i teritorijama zemlje, stoga nakon kupnje naš partner stupa s Vama u kontakt i ugovara parametre isporuke, odnosno da li pri isporuci u ciljnu zemlju može doći do dodatnih troškova.
3. Plaćanje se vrši unaprijed, i najbolje ga je izvršiti on-line uz pomoć bankovne kartice, ali postoji mogućnost plaćanja doznakom novca. Plaćanje pouzećem u inozemstvu trenutno nije omogućeno.
4. Sve eventualne troškove poreza/ carine/ plaćanja doprinosa u ciljnoj zemlji u svim slučajevima snosi Kupac.

Покупки за кордоном

Враховуючи те, що ми не визнаємо кордонів, у відвідувачів наших вебсторінок є можливість робити покупки за кордоном. Нижче вказуємо яким чином можливо це робити:
1. Під час покупки в рубриці ДАНІ ДЛЯ ПОКУПКИ вкажіть : адресу доставки в рубриці МІСТО, біля назви міста в дужкаж вкажіть з якої країни Ви робите покупку.
2. Плата за доставку у різних країнах та территоріях може значно відрізнятися, тому після завершення покупки, наш партнер зв’яжеться з Вами і звірить дані доставки, тобто вкаже чи можуть виникнути які-небудь додаткові витрати при доставці товару адресату у певну країну.
3. Плата за товар проводиться авансом, найпростіше це робити кредитними картками, але є можливість зробити це і банківським переказом. Можливість на оплату після отримання товару за кордоном поки що не існує.
4. За обов’язок сплатити податки/митний збір/пошлини у будь-якому разі відповідальний Покупець.

A 11.23-i BlackFriday promóció során csak a rendeléstől számított 7. napig befizetett rendelések érvényesek, késedelmes fizetés esetén a rendelés törlődik, a termék nem kerül megküldésre. A promóció során rendelt termékeket egy alkalommal próbálja kézbesíteni a futár.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-56972/2012.

Oldaltulajdonos:
Xentury Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
Telefonszám: +3612550250
E-mail: [email protected]
Cégjegyzékszám: 01-09-170188
Adószám: 23376458-2-41
Xentury Kft. adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56972/2012
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
www.xentury.hu

Tárhelyszolgáltatás:
A Xentury Kft. saját szerverein

Szerverelhelyezés:
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Telephely: 1108 Bp, Kozma u. 2.

Bankkártyás fizetési tájékoztató

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üdvözöljük a Webáruházunkban, mely a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működik!
Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák
A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?
A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?
Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?
Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?
Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?
Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (128 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?
A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba

 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
 • A kártyahasználat tiltott.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba

 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba

 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba

 • Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

BIZTONSÁG

Mit jelent a VeriSign és a 128 bites titkosítású SSL kommunikációs csatorna?
Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?
Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 128-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?
A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?
A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?
A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a UCAF kód?
MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.